tpg-group(at)romanian-accountants.com

  • [Ro]
  • [En]
  • [Fr]
  • [Es]

Declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor

Written by: Editor

Declararea-veniturilor-din-cedarea-folosintei-bunurilor.jpgContribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile pe care le detin sunt obligati sa declare si sa inregistreze contractul de inchiriere. Inregistrarea contractului existent se face la organul fiscal, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului. Contabilii nostri din Bucuresti va pot oferi detalii suplimentare in functie de tipul de contract de inchiriere si de valoarea declarata a acestuia.

 

Cedarea folosintei bunurilor

 
Veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor sunt acele venituri din inchirierea proprietatilor imobiliare personale, in totalitate sau in parte. Inchirierea camerelor aflate in proprietate personala se face pentru acele proprietati ce au capacitate de cazare in scop turistic si sunt compuse dintr-un numar de una sau cinci camere (inclusiv). 
 
Contractul de inchiriere convenit intre parti se inregistreaza la organul fiscal in raza caruia este situat imobilul. Pentru inregistrare sunt necesare urmatoarele documente (in original si in copie):
- contractul de inchiriere;
- declaratia privind venitul estimat;
- actul de proprietate;
- imputernicire (in cazul in care este necesar) si actul de identitate al imputernicitului.
 
Contractul de inchiriere se inregistreaza in termen de 30 de zile de la data la care a fost incheiat iar odata cu el se depune si declaratia de venit (Formularul 220).
 
Contabilii nostri din Bucuresti va pot oferi detalii suplimentare despre completarea formularelor necesare si depunerea dosarului pentru acest tip de venituri.
 

Plata impozitului si sanctiuni

 
Rezilierea contractului de inchiriere inainte de data de expirare a acestuia se comunica organului fiscal, printr-o instiintare in scris, in termen de cinci zile de la reziliere. 
 
Contribuabilii care nu depun declaratiile de venit in termenul stabilit de catre lege risca sanctiuni sub forma de amenda cu valoare cuprinsa intre 50 si 500 lei.
 
Contabilii nostri din Bucuresti va pot oferi date suplimentare cu privire la plata impozitului pentru veniturile obtinute din cedarea bunurilor.
 
Ne puteti contacta pentru mai multe detalii despre aceste obligatii dar si pentru asistenta contabila personalizata.
 
 

Comments

There are no comments

Comments & Requests


Please note that client queries should NOT be posted here but sent through our Contact page.

.