tpg-group(at)romanian-accountants.com

 • [Ro]
 • [En]
 • [Fr]
 • [Es]

Casa de marcat din punct de vedere contabil

Casa de marcat din punct de vedere contabil

Updated on Monday 18th April 2016

Rate this article

based on 0 reviews


casa-de-marcatOperatorii economici ce livreaza bunuri cu amanuntul si cei ce ofera prestari  de servicii au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale denumite si case de marcat, conform OUG 28/1999. Operatorii sunt obligati sa emita bonuri fiscale prin aparatele de marcat, bonuri care trebuie date clientilor. La solicitarea clientilor, operatorii economici vor elibera si facturi fiscale. Noi modificari vor fi aduse OUG 28/1999 incepand cu anul 2015. Aceste modificari se refera la trecerea de la casele de marcat cu role pe suport de hartie la aparatele de marcat cu jurnale electronice.

Bonul fiscal si alte elemente specifice aparatului de marcat fiscal

Documentul emis de casa de marcat se numeste bon fiscal. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

 1. denumirea si codul fiscal al operatorului economic care a emis bonul,
 2. adresa unde este instalata casa de marcat,
 3. logotipul si seria fiscala ale casei de marcat,
 4. numarul de ordine,
 5. data si ora la care a fost emis bonul,
 6. denumirea bunului sau serviciului oferit,
 7. pretul total sau unitar,
 8. cantitatea,
 9. valoarea fiecarei operatiuni,
 10. taxa pe valoarea adaugata, inclusiv cota TVA,
 11. valoarea operatiunilor scutite de TVA sau alte taxe, daca este cazul.

Rola-jurnal este un alt document emis de casa de marcat in care se inscriu toate datele din bonurile fiscale si care se pastreaza timp de doi ani. Raportul fiscal de inchidere zilnica este un document ce trebuie sa contina datele operatorului economic ce utilizeaza casa de marcat, logotipul si seria fiscala ale casei de marcat, data si ora emiterii, numarul tuturor bonurilor emise in ziua respectiva, valoarea totala a operatiunilor inregistrate si a taxei pe valoarea adaugata, cota TVA-ului si scutirile de taxe acolo unde este cazul.

Raportul fiscal trebuie pastrat cinci ani. Registrul special este registrul in care se pastreaza toate operatiunile efectuate in cazul in care casa de marcat fiscala s-a deteriorat. Registrul special se pastreaza timp de 10 ani.

Fiscalizarea casei de marcat

Aparatele de marcat electronice se vor achizitiona doar de la distribuitori autorizati. In urma achizitionarii casei de marcat, aceasta va trebui fiscalizata. Fiscalizarea este procesul de trecere al unui aparat de marcat in regim de lucru fiscal, astfel incat sa inregistreze toate sumele introduse in memoria fiscala.

Pentru a fiscaliza o casa de marcat trebuie intocmit un dosar pentru eliberarea seriei fiscale. Dosarul trebuie sa cuprinda o copie dupa certificatul de inmatriculare a firmei (CUI), o copie dupa dovada spatiului (contract de inchiriere, comodat), stampila firmei. Dupa obtinerea seriei fiscale, casa se marcat va trebui programata intr-un service specializat.

Firma noastra de contabilitate din Bucuresti va sta la dispozitie pentru informatii referitoare la impozitul pe profit aplicat agentilor economici.

 

Comments

There are no comments

Comments & Requests


Please note that client queries should NOT be posted here but sent through our Contact page.

.