tpg-group(at)romanian-accountants.com

 • [Ro]
 • [En]
 • [Fr]
 • [Es]

Managementul unei companii

Managementul unei companii

Updated on Monday 18th April 2016

Rate this article

based on 0 reviews


Managementul-unei-companiiManagementul financiar reprezinta totalitatea principiilor, metodelor si tehnicilor care ajuta conducerea unei companii sa isi sporeasca veniturile. Sistemul de management al unei companii reprezinta totalitatea deciziilor majore adoptate de managerii individuali si de grup situati la nivelurile superioare ale structurii organizatorice ale unei societati. Managementul unei companii presupune anumite procese care sunt foarte importante in orientarea si derularea proceselor de executie.

 

Ce presupune managementul unei companii?

Managementul unei societati comerciale din Romania presupune urmatoarele activitati:

 • -          organizarea societatii comerciale,
 • -          conducerea intreprinderii,
 • -          obtinerea unui produs,
 • -          promovarea produsului,
 • -          controlul activitatii si al rezultatelor intreprinderii.

Organizarea activitatii economice a unei companii presupune, la randul ei, anumite etape, printre care:

 • -          constituirea unor structuri organizationale precum departamente, servicii si echipe de lucru carora li se vor stabili anumite obiective,
 • -          stabilirea principiilor si regulilor de comunicare, de coordonare, de colaborare, decizie, control si evaluare.

Structura sistemului de management

Sistemul de management al unei intreprinderi ar trebui sa fie format din elemente de natura metodologica, decizionala, informationala, organizatorica si motivationala. De asemenea, relatiile dintre aceste elemente ar trebui sa fie grupate in anumite componente manageriale denumite subsisteme, si anume: metodologic, decizional, informational si organizatoric.

Subsistemul metodologic se refera la instrumentele manageriale utilizate in exercitarea proceselor de management. Subsistemul decizional cuprinde ansamblul deciziilor economice si al mecansimelor care vor duce la realizarea obiectivelor financiare ale companiei. Subsistemul informational asigura instrumentele folosite la fundamentarea si adoptarea deciziilor si la implementarea acestora. Sistemul organizatoric reprezinta suportul functionarii celorlalte subsisteme si cuprinde actele normative si reglementarile organizarii interne.

Relatiile de management reprezinta raporturile dintre membrii unei intreprinderi in ceea ce priveste previziunea, organizarea, coordonarea, controlul si instruirea personalului cu scopul de a atinge obiectivele economice ale unei companii.

Pentru solutii personalizate de management, puteti contacta firma noastra de contabilitate din Bucuresti.

 

Comments

There are no comments

Comments & Requests


Please note that client queries should NOT be posted here but sent through our Contact page.

.