tpg-group(at)romanian-accountants.com

 • [Ro]
 • [En]
 • [Fr]
 • [Es]

Legea contabilitatii

Legea contabilitatii

Updated on Monday 18th April 2016

Rate this article

based on 0 reviews


Legea-contabilitatiiLegea contabilitatii nr. 82/1991 defineste contabilitatea ca pe o stiinta care se ocupa cu „masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, dar si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice”. Legea contabilitatii prevede ca operatiunile descrise mai sus sa fie inregistrate cronologic si sistematic.

Ii puteti intreba pe contabilii nostri din Bucuresti despre cele mai relevante modificari aduse Legii contabilitatii.

Structura Legii contabilitatii

Legea contabilitatii este alcatuita din sapte capitole si anume:

 • -          primul capitol care contine dispozitiile generale referitoare la tipurile de contabilitate care trebuie tinute de operatorii economici,
 • -          al doilea capitol contine informatii despre organizarea si conducerea contabilitatii,
 • -          al treilea capitol se refera la registrele de contabilitate,
 • -          al patrulea capitol defineste situatiile financiare anuale,
 • -          al cincilea capitol se refera la contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor financiare,
 • -          al saselea capitol defineste contraventiile si infractiunile de natura economica,
 • -          al saptelea capitol contine dispozitii finale asupra normelor de contabilitate ce trebuie redactate de Ministerul Finantelor Publice.

Tipurile de contabilitate si registre contabile definite de Legea contabilitatii

Contabilitatea publica se refera la contabilitatea veniturilor si a cheltuielior bugetare, la cea a Trezoreriei statului, cea destinata analizarii costurilor unor programe aprobate si contabilitatea generala care se bazeaza pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor care va reflecta evolutia situatiei financiare si patrimoniale, a excedentului sau a deficitului patrimonial.

Registrele de contabilitate aprobate de Legea nr. 82/1991 sunt urmatoarele:

 • -          registrul-jurnal,
 • -          registrul-inventar,
 • -          cartea mare.

Cateva modificari aduse Legii contabilitatii incepand cu 1 ianuarie 2015

Exercitiul financiar care reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale coincidea cu anul calendarisitic, iar incepand cu 1 ianuarie 2015 exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic si pentru operatorii economici cu sediul in Romania, nu numai pentru sucursalele deschise de entitati straine in Romania. De asemenea, persoanele fizice autorizate pot opta incepand cu anul acesta si pentru contabilitatea in partida dubla pe langa cea in partida simpla disponibila pana acum.

Pentru detalii despre noile prevederi ale Legii contabilitatii, puteti contacta firma noastra de contabilitate din Bucuresti.

 

 

Comments

There are no comments

Comments & Requests


Please note that client queries should NOT be posted here but sent through our Contact page.

.