tpg-group(at)romanian-accountants.com

  • [Ro]
  • [En]
  • [Fr]
  • [Es]

Inregistrare in scopuri de TVA la nivel intracomunitar

Inregistrare in scopuri de TVA la nivel intracomunitar

Updated on Thursday 19th May 2016

Rate this article

based on 0 reviews


Inregistrare-TVA-la-nivel-intracomunitarAtat persoanele impozabile, cat si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA si care urmeaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare, trebuie sa se inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) conform articolului 158 din Codul Fiscal. Masura se aplica din 2010.

Ce operatiuni se inregistreaza in scopuri de TVA la nivel intracomunitar?

Operatiunile intracomunitare care se vor inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari sunt urmatoarele:

  • -      livrari intracomunitare de produse ce au loc in Romania si pentru care nu se plateste taxa, conform articolului nr. 143, literele a) si d) din Legea nr. 571/2003;
  • -      livrarile de bunuri efectuate in cadrul operatiunilor triunghiulare si care sunt declarate ca si livrari intracomunitare cu cod T;
  • -      prestari de servicii la nivel intracomunitar efectuate de persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania catre persoane inregistrate in scop de TVA la nivel intracomunitar, altele decat cele scutite de impozite in statele comunitare,
  • -      achizitii intracomunitare de produse taxabile in Romania,
  • -      achizitii intracomunitare de servicii prestate de persoane inregistrate in scopuri de TVA in Comunitatea Europeana catre persoane impozabile in Romania.

Pentru detalii despre Codul Fiscal si prevederile acestuia asupra inregistrarii in scopuri de TVA puteti contacta firma noastra de contabilitate din Bucuresti

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA la nivel intracomunitar

Persoanele care se vor inregistra in Registrul operatorilor intracomunitari trebuie sa depuna formularul 095 „Cerere de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari" la autoritatile fiscale competente si cazierele judiciare ale actionarilor si administratorilor companiei. Societatile pe actiuni nu sunt nevoite sa depuna cazierele judiciare. Institutiile publice si persoanele impozabile constituite in afara Legii nr. 31/1990  nu sunt nevoite sa depuna cazierul judiciar la inregistrarea in scopuri de TVA la nivel intracomunitar.

In cazurile in care persoanele impozabile au caziere judiciare ce prezinta infractiuni, acestea trebuie sa depuna si hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite infractiunile si o constatare emisa de directia finantelor publice sau de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din care sa reiasa daca infractiunea are legatura cu operatiunile prezente in cazier.

Inregistrarea nu se va efectua in cazul in care contribuabilul nu depune documentatia completa, asa cum este ceruta de catre Fisc. Daca informatiile depuse nu sunt corecte sau sunt incomplete, organul fiscal poate respinge cererea. Contribuabilul are posibilitatea de a contesta aceasta respingere in termen de 45 de zile de la data la care a primit instiintarea de respingere.
 
Organul fiscal competent poate elimina o persoana inscrisa in registrul operatorilor intracomunitari, la cerere sau din oficiu.

Exceptii de la inregistrarea in scopuri de TVA la nivel intracomunitar

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile neinregistrate in scopuri de TVA si companiile care au actionari sau administratori urmariti penal sau care au in cazier infractiuni legate de operatiuni intracomunitare nu se vor inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari. Companiile care efectueaza operatiuni intracomunitare care nu depasesc 10.000 euro la momentul inscrierii nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA.

Conform noului Cod Fiscal, persoanele inregistrate in scopuri de TVA la nivel intracomunitar trebuie sa delcare achizitiile intracomunitare, daca acestea reprezinta bunuri taxabile in Romania. Declaratia se efectueaza in baza decontului special de taxa. Decontul special contine orice achizitii ale unor mijloace de transport noi, produce accizabile, precum si alte bunuri si servicii.

Contabilii nostri din Bucuresti va pot explica in detaliu pasii pentru inregistrarea in scopuri de TVA atat la nivel national, cat si la nivel intracomunitar.

 

Comments

There are no comments

Comments & Requests


Please note that client queries should NOT be posted here but sent through our Contact page.

.